דוגמאות תסריטי שימוש

אלטרו - יצירת פרסום חדש

מודול פרסומים – יכולת יצירה עצמית של פרסומים המשלבים תוכן טקסטואלי וחזותי, לתעוד פעילויות ופרוייקטי הארגון. פרסום יכול להכיל תמונות, סריקות או לינק לסרטוני youtube.
תכונות מודגשות:

  • יצירת פרסום.

Arrow_down

יצירת פרסום חדש

במודול פרסומים, לחץ על 'הוסף פרסום חדש'.

Article_create

Arrow_down

הוספת פסקאות

בדף עריכת המאמר:

  • הכנס כותרת ראשית.
  • ניתן לקשר את הפרסום לפרוייקט קיים.
  • לחץ על 'הוסף פסקה' על מנת להכניס תוכן לפרסום.

Article_section_create

Arrow_down

עריכת תוכן הפרסום

הפרסום מורכב מפסקאות, שבכל אחת ניתן לשלב כותרת פסקה, טקסט, תמונה ותיאור לתמונה.
ניתן להוסיף עוד פסקאות על פי הצורך.
לסיום לחץ 'שמור'.

Article_section_form

Arrow_down

הפרסום נוצר

כעת ניתן לצפות בפרסום שיצרנו.
הפרסום נגיש גם מתוך הפרוייקט אליו שוייך וכמובן מרשימת הפרסומים הכללית.
הפרסומים החדשים ביותר מופיעים גם בדף הבית.

Article_show